WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Konsekwencje podniesienia wynagrodzenia minimalnego


Wprowadzenie podwyżki wynagrodzenia minimalnego niesie ze sobą szereg konsekwencji na które składają się:

- wzrost dodatku za pracę w porze nocnej,

- wzrost odprawy z tytułu zwolnień grupowych,

- wzrost minimalnego odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,

- wzrost odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem,


- wzrost minimalnych świadczeń za czas gotowości do pracy lub przestoju,

- wzrost minimalnej podstawy wymiaru zasiłków.

- wzrost kwoty wolnej od potrąceń,

- wzrost kosztów zatrudnienia,

- wzrost kosztów składek pracodawców opłacających ZUS na preferencyjnych warunkach.


skocz.com – Największy SEO Katalog stron www

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz