WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Sposób ustalania wynagrodzenia minimalnego


Minimalne wynagrodzenie w Polsce ustala się corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.


Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2011 wynosi 1386 zł brutto.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz