WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wady wprowadzenia wynagrodzenia minimalnego


Wprowadzenie wynagrodzenia minimalnego może powodować wypychanie z rynku osób które słabo sobie na nim radzą. Realne koszty zatrudnienia są sztucznie zawyżane, dotyczy to tych kosztów które są ustalane przez przedsiębiorców na podstawie wydajności pracy (w przedsiębiorstwie które funkcjonuje prawidłowo wzrost płacy nie może rosnąć szybciej niż wskaźnik rentowności (ROE) i wydajności pracy).
Pracodawcy mając do wyboru na rynku pracy osoby z małym doświadczeniem zawodowym, takie które wchodzą dopiero na rynek pracy lub pośród bezrobotnych (największą grupą bezrobotnych w Polsce to grupa osób do 30 roku życia) rezygnują z ich zatrudnienia z powodu stawek, które według nich są zawyżone.

Niektórzy ekonomiści uważają, że cena minimalna to pewien rodzaj ceny urzędowej, która nie ma odzwierciedlenia w rynkowych realiach, skutkiem czego może być znaczne poszerzenie szarej strefy. Szara strefa w znacznym stopniu zaburza „zdrową” konkurencję na rynku, a relatywnie wysoka płaca minimalna prowadzi do wzrostu liczby pozaprawnego – czyli nieopodatkowanego obrotu gospodarczego. Zmusza to Państwo do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z walką z tym zjawiskiem a co za tym idzie z pomniejszeniem wpływów do budżetu.

Znaczący wpływ na wielkość wydatków budżetowych mają liczne świadczenia socjalne, które obliczane są na podstawie wysokości płacy minimalnej. Jej podwyższanie może prowadzić zarówno w sposób bezpośredni (płace „budżetówki”) jak i pośredni do zbyt wysokich wydatków budżetowych a co za tym idzie do deficytu budżetowego, oraz efektu wypychania, który polega na zmniejszeniu wielkości inwestycji w sektorze prywatnym, w związku z koniecznością większego finansowania wydatków publicznych deficytem budżetowym.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz