WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wynagrodzenie minimalne w krajach Unii Europejskiej


Po latach jakie upłynęły od rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa, nadal zauważyć możemy ogromną różnicę dotyczącą wysokości zarobków. Duże znaczenie ma wysokość płacy minimalnej (wynagrodzenie minimalne to ustawowo określona kwota poniżej której nie możemy zatrudnić pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy), która określona jest w dwudziestu krajach Unii, o której decyduje rząd razem z partnerami społecznymi lub sam rząd.

W Polsce wynagrodzenie minimalne ustalane jest poprzez Komisję Trójstronna w skład której wchodzą: związki zawodowe, pracodawcy oraz rząd. Na rok 2011 płaca minimalna została ustalona na poziomie 1 386 PLN, natomiast w roku 2012 nastąpi wzrost o 8,2%, wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1 500 PLN, nie jest to jednak poziom który zaproponował Związek Zawodowy Solidarność, którego propozycja wynosiła 1 596 PLN.

Kwotę najniższej płacy minimalnej wśród krajów Unii Europejskiej przyjęła Bułgaria – stanowi ona 35% poziomu płacy minimalnej jaka została ustalona w naszym kraju, natomiast najwyższe wynagrodzenie minimalne obowiązuje w Luksemburgu i jest ustalone na poziomie 5 razy większym niż w Polsce. W ogólnym zestawieniu Polska zajmuje 12 miejsce.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz