WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Zalety wprowadzenia wynagrodzenia minimalnego


Uznaje się, że wynagrodzenie minimalne jest właściwym instrumentem zabezpieczającym byt zatrudnionych wszędzie tam, gdzie pracodawcy posiadają tendencję do oszczędzania przez zaniżanie płac do poziomu nie pozwalającego pracownikom na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ustanowienie płacy minimalnej służy również do wyeliminowaniu z rynku firm, dla których wyzysk pracowników to jedyna droga do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego, np. promując towary niskiej jakości, nie mających odpowiedniego kapitału.

Na podstawie badań trójki naukowców z USA – Browna, Gilroya oraz Kohena, opublikowanych w 1982 r. negatywny wpływ regulacji wynagrodzenia na poziom zatrudnienia jest znikomy, bowiem w 2005 roku najniższa ustawowa płaca pobierana w USA obejmowała zaledwie 1,4% zatrudnionych.

W 1999 roku wynagrodzenie minimalne zostało wprowadzone do Wielkiej Brytanii, w której w obawie przed negatywnymi efektami, zostało ustalone na poziomie 3,60 funta za godzinę, następnie zostało podniesione w 2005 roku do poziomu 5,05 funta. Low Pay Commission, powołana w celu monitorowania decyzji, nie wykryła negatywnego wpływu podjętej decyzji na inflację oraz poziom zatrudnienia. W dalszym kroku zalecała dalsze podwyższanie wynagrodzenia minimalnego, powyżej średniego wzrostu płacy. W konsekwencji nie doszło również do zmniejszenia ilości miejsc pracy, a wręcz przeciwnie, w czasie od wprowadzenia regulacji przybyło ich aż 1,75 miliona. Najniższe ustawowe wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii pobierało w 2005 roku jedynie 1,8% pracowników.

Źródło: Wikipedia

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz