WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Kto zyska na wzroście płacy minimalnej w 2012 roku


Po wzroście płacy minimalnej wzrośnie  dodatek dla pracowników, którzy procują w nocy, np. pracownik,  który w miesiącu styczniu 2012 r. będzie pracował 176 godz. (jest to 22 dni pracujących 8 godzin dziennie), z tego 40 godzin przepracuje w nocny, otrzyma dodatkowo 68 zł. Zakładając, że wynagrodzenie minimalne wynosiłoby tak jak w 2011 r. – 1.386 zł, kwota dodatku wyniosłaby 62,8 zł.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego przyczyni się także do podniesienia odpraw pracowników,  które są wypłacane w sytuacji, kiedy zostaje on zwolniony z powodu likwidacji danego stanowiska, także w przypadku upadku firmy. Może on wówczas otrzymać nawet 15-krotność płacy minimalnej. W 2012 roku będzie to kwota 22.500 zł brutto, więcej o 1.710 zł niż w 2011 roku.

W górę wzrosną także odszkodowania w sytuacji dyskryminacji i mobbingu w pracy. Przeciwko szefowi, który będzie naruszał zasady jednakowego traktowania, może zostać złożony pozew sądowy (sąd pracy). Odszkodowanie w takim przypadku wynosi minimum jedna najniższa pensja.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz