WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Projekt ustawy zwiększającej wynagrodzenie minimalne


W tym tygodniu SLD złożył w sejmie kilka projektów ustaw w tym m.in. projekt w sprawie podwyższenia wynagrodzenia minimalnego, a także ustawy o podniesieniu progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń rodzinnych.

Klub SLD postanowił zająć się w pierwszej kolejności kwestami społecznymi i sprawami najuboższych,  dlatego zaproponował podwyższenie wynagrodzenia minimalnego do poziomu połowy wynagrodzenia średniego, które po podwyżce od 1.01.2012 roku wynosić będzie jedynie około 40% wynagrodzenia średniego.

Kolejna nowela dotyczy podwyższenia progu dochodowego na członka rodziny, który w chwili obecnej wynosi 504 zł do kwoty 823 zł,  który uprawnia do korzystania ze świadczeń rodzinnych. Nowela zawiera również zwiększenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

Klub SLD planuje złożyć także propozycję zmian dotyczących wypłaty „becikowego, aby wypłacany był najbardziej potrzebującym, Sojusz zamierza złożyć także dwa projekty ustaw które regulowałyby kwestie in vitro.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz