WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wynagrodzenie minimalne w Irlandii


Wynagrodzenie jakie otrzymują pracownicy w Irlandii jest kwestią umowy jaką zawiera pracownik z pracodawcą. Jego wysokość negocjowana jest zazwyczaj kiedy pracownik otrzymuje ofertę pracy.  Na mocy Ustawy, która obowiązuje od 2000 roku większość pracowników ma prawo do minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość rożni się w zależności od danego sektora i jest określona w regulacjach zwanych Employment Regulation Orders – ERO, które wydawane są poprzez Komitety Pracy. Inne sektory korzystają z regulacji zawartych w ustaleniach Registered Employment Agreements  – REA (układ zbiorowy pracy).

Ustawa z 200o r. określająca minimalne wynagrodzenie stanowi, że od 1 lipca 2007 r. stawka minimalnego wynagrodzenia dla doświadczonych dorosłych pracowników (pracownik który po ukończeniu 18 r.ż posiada 2 letni staż pracy)  wynosi  €8.65 na godzinę. Wcześniejsza stawka kształtowała się na poziomie €8.30 na godzinę. Obowiązującą stawkę aktualizuje się regularnie, a jej określony poziom nie ma znaczenia wówczas kiedy pracodawca oferuje pracownikowi wyższe wynagrodzenie.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz