WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Komisja Europejska zaleca wprowadzenie płac minimalnych


Komisja Europejska ma przyjąć strategię dotyczącą zwiększenia zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Zaleca ona krajom UE, aby stosowały płacę minimalną, która ma na celu walkę z ubóstwem oraz pobudzenie popytu w recesji. Ustalanie wynagrodzenia minimalnego leży jednak w kompetencjach poszczególnych rządów. Krajem krytykowanym w tej kwestii są Niemcy, które nie mają określonej wysokości wynagrodzenia minimalnego.

W sprawie przyjęcia strategii wypowiedział się Laszlo Andor będący od 2010 komisarzem w UE ds. zatrudnienia, integracji i spraw społecznych. Podkreślił on, że najważniejszą sprawą jest zwrócenie uwagi na bardzo ważną rolę jaką spełnia płaca minimalna.

Dokument Komisji Europejskiej posiada charakter komunikatu, nie jest propozycją legislacyjną. Bruksela po raz pierwszy tak jednoznacznie wypowiedziała się w sprawie płac. Jeśli tą strategię przyjmą państwa UE, wówczas KE w ramach semestru europejskiego, czyli okresowej ocenie polityk gospodarczych w krajach UE będzie mogła wysuwać rekomendacje dotyczące polityki płacowej dla poszczególnych krajów.
Bruksela zwraca uwagę, że wszystkie płace w Unii, w tym również minimalne, powinny w lepszy sposób odzwierciedlać produktywność poszczególnych gospodarek, nie być przyczyną zahamowania konsumpcji i nie dopuszczać do zwiększania ubóstwa pracujących.
Andor zaznaczył, że prawie wszystkie kraje UE posiadają jakąś formę płacy minimalnej, która niestety nie zawsze obejmuje wszystkie sektory występujące w gospodarce. Przykładem mogą być Niemcy w których wygrodzenie minimalne nie obowiązuje w sektorze usług.
Projekt strategii zatrudnienia powstał na podstawie analiz, które wskazują jak popyt pracy może zwiększać: mobilność pracowników, wsparcie zatrudnienia ludzi młodych, bardziej elastyczne formy dotyczące zatrudnienia, lepsze wykorzystywanie zielonej gospodarki, usługi zdrowotne, technologie IT i zachęcanie aby legalizować pracę szarej strefy.
Strategia Unijna po raz pierwszy koncentruje się na popycie na pracę, nie na podaży jak do tej pory. Proponuje również lepsze wykorzystanie funduszy na szkolenia oraz staże. Apeluje także o zniesienie restrykcji dotyczących zatrudnienia Rumunów oraz Bułgarów w państwach UE.
Na chwilę obecną 20 krajów należących do UE, w tym również Polska, posiada ustawowo uregulowane płace minimalne.

 
Katalog stron

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz