WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wzrost płacy mininalnej w 2013 roku


Od przyszłego 2013 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie o blisko 100 zł i będzie wynosiło 1599 zł. Taki wzrost jest wynikiem przepisów oraz  założeń jakie zostały określone w budżecie państwa.

Od 1 stycznia płaca minimalna będzie musiała wzrosnąć co najmniej o 6,6 %. Podwyżka wynika wprost z ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z ta ustawą najniższa pensja musi wzrosnąć o prognozowaną inflację i 2/3 wskaźnika dotyczącego wzrostu PKB (jeżeli wynagrodzenie minimalne jest na poziomie mniejszym niż połowa przeciętnego wynagrodzenia). Dodatkowo uwzględnia się również różnicę pomiędzy prognozowaną i rzeczywistą inflacją jaka była w roku ubiegłym.

Ile wyniesie rzeczywista podwyżka płacy, zadecyduje rząd podczas trwania Komisji Trójstronnej, w której wezmą udział partnerzy społeczni. Kwota ta jednak nie może być niższa niż 1599 zł. Propozycja wysokości płacy minimalnej rząd ma obowiązek przedstawić swoim partnerom społecznym w terminie do 15 czerwca.

Uważa się, jednym z lepszych pomysłów jest ustalanie wysokości najniżej płacy dla poszczególnych zakładów pracy (poprzez określone jej w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym). Natomiast zróżnicowanie wysokości płacy minimalnej w zależności od terytorium zamieszkania zdaniem związkowców byłoby niezgodne z konstytucją i niepraktyczne.

W Sejmie przy toczących się negocjacjach, które dotyczą minimalnego wynagrodzenia przygotowywany jest obywatelski projekt nowelizacji ustawy dotyczący minimalnego wynagrodzenia, przygotowany przez NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z jego założeniami wysokość najniższej płacy uzależniona ma być od wysokości wzrostu gospodarczego.  W przypadku rocznego wzrostu PKB powyżej 3-4 %, szybciej wzrastałaby minimalna płaca. W pozostałych przypadkach sposób jej ustalania ma być taki jak dotychczas.

W sytuacji obowiązywania przepisów już w tym roku, wynagrodzenie minimalne byłoby obliczane wg dotychczasowych zasad gdyż wzrost PKB jaki jest prognozowany nie przekracza 3 %.

Wysokość najniższej pensji ma duże znaczenie dla pozostałych pracowników zarabiających więcej niż najniższa krajowa. Związane jest to z wpływem jej wysokości na inne świadczenia t.j. dodatek za pracę wykonywaną w nocy, min. wysokość odszkodowania za dyskryminację oraz mobbing i maks. wartość odpraw.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz