WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Minimalne wynagrodzenie dla rozpoczynających pracę

admin 14 lipca 2012 Aktualności Brak komentarzy


Minimalne wynagrodzenie, które w bieżącym roku wynosi dziś 1500 zł/brutto, wcale nie jest najniższą kwotą jaka zostaje wypłacana pracownikom. Prawo dopuszcza zatrudnianie poniżej ustalonego poziomu płacy minimalnej, dotyczy to w szczególności młodych ludzi, którzy po raz pierwszy podejmują pracę.

W ustawie dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę zawarty jest zapis, który mówi, że pracownikowi, który podejmuje pracę po raz pierwszy można zapłacić 80%. minimalnego wynagrodzenia. W sejmie zgłoszony został już projekt nowelizacji tej ustawy, którego celem jest usunięcie tego niekorzystnego zapisu niezgodnego z zasadą równości zapisanego w Konstytucji. Na sprawę zwróciła uwagę Pani poseł Elżbieta Rafalska.

Zapis przewidziany w ustawie, który dyskryminuje młodych ludzi zaczynających wchodzić na rynek pracy przewiduje najniższe zarobki na poziomie 1200 zł brutto, a nie kwotę1500zł jaką otrzymują inni pracownicy.
Płaca minimalna w 2013 roku wzrośnie do poziomu 1600 zł i powinna rosnąć, aż do poziomu 50% płacy średniej otrzymywanej przez pracowników zatrudnionych w Polsce.

Przed nowelizacją ustawy było w niej określone, że pracownik w drugim roku pracy mógł już otrzymywać stawkę która stanowi 90% płacy minimalnej. Natomiast po jest nowelizacji artykuł w którym określone są zarobki na poziomie 80% pozostał. Były to rozwiązanie tymczasowe w czasie kiedy w naszym kraju było duże bezrobocie, niestety zapis pozostał do dziś. Na chwilę obecną problem ubóstwa wśród osób pracujących dotyka zwłaszcza osoby młode, właśnie takie które podejmują pierwszą pracę, stąd zainteresowanie posłów aby to zmienić.

Innym problemem jest skala na jaką wykorzystywany jest ten przepis, także zatrudnianie początkujących na umowy zlecenia lub na okres próbny.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz