WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wynagrodzenie minimalne nauczycieli


MEN przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący minimalnych stawek za wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli. Wraz z początkiem roku szkolnego 2012 r. wzrost ich płacy będzie wynosił o 3,8% więcej i będzie on również zależał od stopnia posiadanego awansu zawodowego. Przewidywany wzrost wyniesie od 83 zł do 114 zł brutto. Tegoroczna podwyżka jest wynikiem ubiegłorocznych negocjacji jakie odbyły się pomiędzy przedstawicielami rządu a związkowcami.

Projekt rozporządzenia zakłada , że od 1 września wynagrodzenie nauczyciela pracującego jako stażysta wynosić będzie 2265 zł brutto, co oznacza jego wzrost o kwotę 83 zł brutto, nauczyciel kontraktowy otrzyma 2331 zł brutto, wzrost jego płacy będzie wynosił 85 zł brutto, nauczyciel mianowany dostanie 2647 zł brutto, czyli 97 zł więcej, z kolei płaca brutto nauczyciela dyplomowanego będzie wynosiła 3109 zł i jest to o114 zł więcej niż przed podwyżką.

Wynagrodzenie nauczycieli to wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami. W sumie jest ich kilkanaście. Sumując wartość przysługujących dodatków oraz wynagrodzenia zasadniczego otrzymujemy średnie wynagrodzenie, które określone jest w ustawie, która nazywa się Karta Nauczyciela.
Średnie wynagrodzenie jakie otrzyma nauczyciel stażysta z początkiem roku szkolnego 2012 to kwota 2718 zł brutto, w przypadku nauczyciela kontraktowego kwota ta znajduje się na poziomie 3017 zł brutto, średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego wyniesie 3913 zł brutto, a nauczyciel dyplomowany może otrzymać 5000 zł brutto.

Związki zawodowe nauczycieli podkreślają, że określona wysokość średniego wynagrodzenie nie ma przełożenia w faktycznie otrzymywanym uposażeniu. Faktycznych zarobki to w głównej mierze wynagrodzenie zasadnicze wraz z niewielkimi dodatkami.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz