WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Jak analizować oprocentowanie lokat bankowych?

admin 1 listopada 2012 Aktualności Brak komentarzy


Szukając lokaty bankowej, główną rzeczą, na którą większość z nas zwraca uwagę jest oprocentowanie nominalne. Takie podejście może być zgubne ponieważ, oprocentowanie podawane przez banki nie zawsze może oznaczać, że właśnie taki procent uzyskamy od naszych oszczędności. Także analiza realnych zysków w przypadku lokat jest ważna.

Oprocentowanie lokat podawane przez banki, często może mylić klientów. Zdarza się to najczęściej w przypadku lokat progresywnych lub lokat inwestycyjnych. Lokaty progresywne są to depozyty, których oprocentowanie systematycznie rośnie. Przeważnie wzrost oprocentowania lokaty odbywa się co miesiąc – czyli w momencie dopisywania odsetek do naszego rachunku. Banki z reguły podają oprocentowanie, które otrzymamy w ostatnim okresie kapitalizacji odsetek. Dlatego przy analizie ofert lokat progresywnych, ważne jest uśrednienie oprocentowania. Tylko wtedy będziemy mogli przekonać się, ile rzeczywiście wyniesie oprocentowanie depozytu. Z kolei oprocentowanie lokat inwestycyjnych podawane przez banki jest tak wysokie z innego powodu. Wysokość odsetek jest uwarunkowana od skuteczności inwestycji w inne produkty finansowe – w tym przykładzie zależy od zysków z funduszy inwestycyjnych. Osiągnięcie reklamowanych zysków nie jest jednak gwarantowane przez banki.

Szukając zyskownej lokaty bankowej, należy również pamiętać, że banki podają oprocentowanie nominalne. Tak naprawdę, ile wyniosą realne zyski z lokaty, zależy od wysokości inflacji. Pod uwagę należy również wziąć to, iż od zysków z lokat jest pobieranych podatek od przychodów kapitałowych. Dlatego realne zyski z lokat będą uzależnione do dwóch powyższych czynników. Inflacja jest to ogólny wzrost cen dóbr i usług. Z perspektywy klienta banku możemy również powiedzieć, że jest to utrata siły nabywczej posiadanych oszczędności.

Zakładając lokatę musimy pamiętać, że po minięciu umownego terminu zapadalności, nasze pieniądze będą mniej warte niż wcześniej. Obecnie inflacja waha się w granicach 3,5-4% w ujęciu rok do roku. Oznacza to, że decydując się na lokatę roczną, po jej zakończeniu nasze oszczędności będą warto mniej o ok. 4%. Dodatkowo, należy pamiętać również o popularnie nazywanym podatku Belki. Jest to podatek pobierany od wszystkich zysków kapitałowych i wynosi 19%. W przypadku lokat bankowych, podatek jest potrącany automatycznie przez banki. Dlatego po zakończeniu lokaty, otrzymujemy od razu odsetki pomniejszone o podatek. Przyjmując, że w tej chwili najlepsze lokaty posiadają oprocentowanie w granicach 6%, to po odliczeniu podatku, oprocentowanie lokat netto wyniesie ok. 4,8%.

Analiza realnego zysku z lokat jest niezmiernie ważna. Biorąc pod uwagę inflację oraz podatki możemy ocenić czy dana lokata jest zyskowna. Daj nam to również obraz o ogólnej sytuacji na rynku lokat. W ten sposób możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w danej chwili opłaca się oszczędzać na lokatach bankowych.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz