WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wynagrodzenie minimalne – kwota wolna od potrąceń


Zmiana kwoty wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wysokość dodatków oraz kwotę, która jest wolna od potrąceń. W roku 2013 kwota płacy minimalnej będzie wynosiła 1600zł brutto, pracownik rozpoczynający swoja pierwsza pracę otrzyma kwotę 1280 zł brutto.

W sytuacji kiedy osoba zatrudniona otrzymuje dodatki oraz premie, których suma wraz z wynagrodzeniem jest większa niż minimum określone przez ustawę, podwyżka takiego pracownika nie musi objąć.Wynagrodzenie minimalne netto jakie otrzyma pracownik nie jest takie samo dla wszystkich, ważny jest tutaj koszt uzyskania przychodu. Będzie one wynosiło w granicach 1135,38 zł – 1181,38 zł.
Zwiększenie takiego wynagrodzenia będzie wpływać na różne dodatki. Przykładowo za pracę wykonywana w porze nocnej przysługuje dodatek stanowiący wysokości 20% obowiązującej stawki godzinowej, która wynika z minimalnej płacy. Zwiększone zostanie również wynagrodzenie za przestój.

Kwota wolna od potrąceń to ochrona wynagrodzenia pracownika. Z płacy jaką otrzymuje pracownik dokonywane są potrącenia. Przepisy Kodeksu pracy określają, które z należności podlegają potrąceniu:

  • suma, która egzekwowana jest na podstawie tytułów wykonawczych przeznaczona na świadczenia alimentacyjne,
  • suma, która egzekwowana jest na postawie tytułów wykonawczych i przeznaczona na pokrycie wszelkich pozostałych należności, innych niż wymienione powyżej,
  •  zaliczki pieniężne, które zostały udzielone pracownikowi
  • kary pieniężne nałożone na pracownika.

Kwota, która jest wolna od potrąceń dotycząca sum egzekwowanych na pokrycie należności niezwiązanych ze świadczeniami alimentacyjnymi nie może wynosić mniej niż minimalne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki pobrane na podatek dochodowy dotyczący osób fizycznych czyli 1181,38zł.

Kwota, która polega ochronie w przypadku kar pieniężnych nałożonych na pracownika to 90% minimalnej płacy, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki pobrane na podatek dochodowy dotyczący osób fizycznych czyli 1063,24zł.

Kwota wolna od potrąceń na zaliczki pieniężne, które zostały udzielone pracownikowi wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki pobrane na podatek dochodowy dotyczący osób fizycznych czyli 886,04zł.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz