WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wzrost wynagrodzenia minimalnego i kosztów z tego tytułu w 2013 roku


Wzrost płacy minimalnej w 2013 roku z 1500zł do kwoty 1600zł skutkował tym, że każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musiał liczyć się z większymi kosztami z tego tytułu. Różnica stawek nowej i starej to 120,74 zł. Wyższe wynagrodzenie minimalne będzie miało również wpływ na większe wydatki związane ze składkami, jakie trzeba odprowadzić do ZUS.

Składki dla pracowników, którzy rozpoczynają swoją działalność i mogą korzystać z preferencyjnych warunków przez okres dwóch lat również się zwiększą. Dla nowych przedsiębiorców podwyższenie podstawy wymiaru składek do kwoty 480,00zł spowoduje zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne do wysokości 153,12zł. W roku poprzednim wynosiła ona 143,56zł. W związku tym należy liczyć się z podwyżką rzędu około 115,00zł w skali roku.

Podwyższona składka będzie miała także wpływ na zwiększenie kosztów w związku z zatrudnieniem pracowników posiadających niskie kwalifikacje. Ta grupa pracowników składa się głównie z osób, którzy otrzymują płacę minimalną. Podwyższenie składki minimalnego wynagrodzenia nie będzie miało wpływu na wynagrodzenia pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie wyższe niż minimalny jego poziom wyznaczony ustawą. Koszt zatrudnienia pracowników otrzymujących najniższą pensję będzie większy wówczas, kiedy więcej osób będzie zatrudnionych na takich właśnie zasadach. Jeden pracownik będzie „kosztował” przedsiębiorcę 1449 zł, a pięciu 7 244 zł.

Wzrost płacy minimalnej w 2013 roku z 1500 zł do kwoty 1600 zł nie będzie oznaczało, że pracownik będzie miesięcznie otrzymywał 100 zł więcej. W skali roku będzie to tylko kwota 834zł. Po podwyżce osoba, która zarabiała dotychczas 1500zł, pobierała kwotę wynagrodzenia w wysokości 1111,86 zł. Po podwyżce pracownik otrzymuje 1181,38 zł, jest to kwota o 69,52 zł więcej niż w 2012 roku. Rocznie pracownik zyska 834 zł.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz