WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Indywidualny plan działania sposobem na satysfakcję zawodową

admin 13 sierpnia 2013 Aktualności Brak komentarzy


Satysfakcjonująca praca to marzenie każdej osoby, która rozpoczyna swoją karierę zawodową. Jednak dość dużych trudności w jego realizacji, przysparza brak doświadczania zawodowego oraz odpowiednich kwalifikacji. Problemem jest często również brak pomysłu na swoją karierę zawodową i planu, zgodnie z którym można by realizować określone wcześniej cele. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa umiejętne napisanie takie planu.

Indywidualny plan działania, czyli IPD, to w pełni zindywidualizowana wizja swojej kariery zawodowej oraz strategia, w jaki sposób zamierza się określony cel osiągnąć. Przygotowując taki plan, należy najpierw określić cel nadrzędny, czyli ten, który określa co, poprzez swoją drogę zawodową, chce się osiągnąć. Dzięki temu, liczba możliwych profesji zawęża się, przez co łatwiej jest określić zawody, które będą w danym przypadku satysfakcjonujące. Kolejną kwestią jest wydzielenie z celu głównego, celów szczegółowych. Z nich natomiast wynikają działania, jakie należy podjąć, by zrealizować najpierw cele szczegółowe, a w efekcie cel główny. Opracowanie takiego planu jest sprawdzoną metodą na to, by cała ścieżka zawodowa, rzeczywiście doprowadziła do osiągnięcia wymarzonego celu końcowego, co jest możliwie wyłącznie poprzez konsekwentną realizację wszystkich etapów niezbędnych do spełnienia wyznaczonego założenia.

Stworzenie planu działania, wbrew pozorom, nie jest jednak zadaniem prostym. Sensowne wyznaczenie celów i działań do nich prowadzących, wymaga bowiem ogromnej świadomości swoich możliwości, umiejętności, ale i zasad, jakimi rządzi się współczesny rynek pracy. Takiego rozeznania brakuje szczególnie osobom, które po raz pierwszy poszukują pracy. W takich przypadkach, niezwykle przydatna może okazać się pomoc doradcy zawodowego, który poradzi jak skutecznie funkcjonować na rynku pracy. Co więcej, dzięki informacjom uzyskanym od klienta, doradca pomoże także umiejętnie napisać IPD. Dzięki temu, klient uzyska klarowny kierunek, w jakim powinien działać, by znaleźć wymarzoną pracę i móc spełniać się zawodowo.

Umiejętne napisanie planu działania wymaga przeprowadzanie wywiadu, który nakreśli doradcy potrzeby, oczekiwania oraz umiejętności i predyspozycje swojego klienta do wykonywania konkretnego zawodu. Pomocne mogą okazać się testy osobowości, które skutecznie ukazują klientowi jakie są jego zdolności zawodowe. Niezbędne są tu natomiast informacje o wykształceniu oraz przebytych kursach i szkoleniach. Niezwykle istotne jest też uwzględnienie słabych i mocnych stron danej osoby, które warunkują w jakim kierunku powinien zmierzać cały plan działania.

Poradnictwo zawodowe to niezwykle efektywna usługa, która jest szczególnie istotna dla osób mających problem z odnalezieniem na rynku pracy. Przede wszystkim dotyczy to ludzi młodych, którzy na początku kompletnie nie orientują się jak funkcjonuje i jak zachowywać się na rynku pracy. Dlatego też, tak znaczącą rolę odgrywa tu pomoc doradcy zawodowego, który nie tylko poradzi jak funkcjonować w tym obszarze, ale i pomoże stworzyć plan działania, systematycznie przybliżający do założonego celu. Tylko w ten sposób możliwy jest przemyślany, a w efekcie satysfakcjonujący rozwój swojej kariery zawodowej.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz