WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Pracowniczy Program Emerytalny – jak wybrać właściwego partnera gdy każdy jest tak wspaniały!

admin 25 sierpnia 2013 Aktualności Brak komentarzy


Naturą PPE jest swoista mistyczna skrytość zamknięta w 4 ściany firmy dla której usługa jest świadczona. Porównanie wyników poszczególnych PPE zarządzanych przez różne firmy nie jest możliwe – to co jest , to wybór najlepszego partnera. Jak tego dokonać ?

Dlaczego Pracownicze Programy Emerytalne w PZU, czy też dlaczego w Axa, czy w ING?

Po krótce – dla pieniędzy.

Pracownicze programy inwestycyjne są jak wielkie biura rekrutacji i inwestycji w ramach danej firmy. Skupiają one pieniądze pracowników i stosując przyjętą strategię opartą najczęściej o fundusze danego towarzystwa inwestycyjnego – partnera firmy organizującej PPE (alternatywą jest po prostu ubezpieczenie).

Pracownik, decydując się na PPE świadomie oddaje ze swojej comiesięcznej wypłaty procent, na poczet składki do funduszu, ale jego wybór jest okrojony zazwyczaj jedynie do pakietu partnera inwestycyjnego.

Dobrą sytuacją jest taka w której pracownik może zdecydować o poziomie ryzyka jaki chce aby spotkał jego pieniądze w postaci wyboru miedzy funduszami obligacji, stabilnego wzrostu, akcji i Zrównoważonym.

Gorzej, jeśli tego wyboru brakuje, zaś partnerem inwestycyjnym firmy stał się podmiot którego fundusze nie notują najwyższych wskaźników zysku za ostatnie miesiące.

Stąd podstawowym kryterium wyboru PPE dla pracodawcy i w konsekwencji popularności programu wśród pracowników – będzie jakość funduszy inwestycyjnych danego partnera, ich pozycja w rankingu w poszczególnych kategoriach (akcje, obligacje itp.. ), opłaty za prowadzenia usługi oraz jakość i szybkość reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe – czyli… doświadczenie.

Na stronach niektórych towarzystw inwestycyjnych, umieszczone są opisy tego czym jest program i dlaczego to właśnie dana firma powinna realizować z pracodawcą współpracę.

Częstym argumentem jest o dziwo nie zysk – osiągnięty dla pracowników, czy długoterminowy procent wzrostu wartości programu, ale komunikaty typu:

  • posiadamy ogromne doświadczenie… w przygotowywaniu wniosków dla PPE
  • posiadamy sieć informatyczną mogącą przetwarzać pliki składkowe
  • dostarczamy materiały dla pracowników… ulotki, foldery … oraz w kwestii najbardziej esencjonalnej:
  • „wyniki naszych funduszy są konkurencyjne”

Pracownik postawiony przed wyborem z pakietu funduszy danego towarzystwa, każdego z kiepskimi lub średnimi wynikami rynkowymi wielokrotnie się zastanowi zanim podejmie decyzję na tak.

Im więcej wahających się osób, tym mniejsze realne zainteresowanie programam wyższe jednostkowe koszty jego prowadzenia, i minimalna lub żadna motywacja dla zespołu.

Stąd też, pierwszym krokiem do sprawdzenia przy wyborze TFI na partnera dla PPE, jest analiza pozycji i wielkości zysków poszczególnych jego funduszy. Najlepiej zaczerpnąć informacji ze stron potencjalnego Partnera.

Przykładem mogą tu być notowania funduszy inwestycyjnych ING.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz