WYNAGRODZENIE MINIMALNE

CO DAJE PRYWATNE GRUPOWE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE?

admin 25 grudnia 2013 Aktualności Brak komentarzy


WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE PRZYNOSI KORZYŚCI JEDYNIE OSOBOM UBEZPIECZONYM. POZWALA ONO BOWIEM NA KORZYSTANIE W SPOSÓB SZYBKI I KOMFORTOWY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ W PRYWATNYCH PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA. NIEMNIEJ JEDNAK WYKUPIENIE UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO W PAKIECIE GRUPOWYM DLA PRACOWNIKÓW SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, WIĄŻE SIĘ Z POZYSKANIEM WIELU INNYCH PROFITÓW, NIEKONIECZNIE ODCZUWALNYCH WYŁĄCZNIE PRZEZ UBEZPIECZONYCH.

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

PRACOWNIK BEZ PONOSZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW UZYSKUJE W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO MOŻLIWOŚĆ KOMFORTOWEGO KORZYSTANIA Z PRYWATNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W PRZYPADKU CHOROBY. NIE MUSI WIĘCEJ CZEKAĆ W DŁUGICH KOLEJKACH NA LEKARZA, WIZYTĘ U SPECJALISTY CZY BADANIA. MOŻE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKIWANIA SKIEROWANIA OTRZYMAĆ POMOC LEKARSKĄ. WIELE FIRM OFERUJE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ OBJĘCIA OPIEKĄ ZDROWOTNĄ TAKŻE RODZINY PRACOWNIKA. TAKĄ OPCJĘ W SWOIM PAKIECIE PROPONUJE NA PRZYKŁAD SIGNAL IDUNA.

ATUTEM UBEZPIECZEŃ MEDYCZNYCH JEST TO, ŻE ZAPEWNIAJĄ WYGODNE WARUNKI LECZENIA SZPITALNEGO Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNEGO WYPOSAŻENIA. DAJĄ RÓWNIEŻ NIELIMITOWANY DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W PLACÓWKACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

KORZYŚCI DLA FIRMY I PRACODAWCY

PRACODAWCY NIE POWINNI ROZPATRYWAĆ GRUPOWYCH UBEZPIECZEŃ MEDYCZNYCH DLA SWOICH PRACOWNIKÓW WYŁĄCZNIE W KATEGORII KOSZTÓW, CHOĆ DZIĘKI WYKUPIENIU UBEZPIECZENIA, PRZEDSIĘBIORCA MOŻE ZWIĘKSZYĆ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW, KTÓRE POMNIEJSZAJĄ PODSTAWĘ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH.

signal iduna

JEŚLI PRACOWNICY MAJĄ STAŁY DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, MOGĄ EFEKTYWNIE REALIZOWAĆ CELE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, PRZEZ CO MNIEJ CHORUJĄ I RZADZIEJ SĄ NIEOBECNI W FIRMIE. DAJE TO PRACODAWCY LEPSZĄ WYDAJNOŚĆ PRACY PODWŁADNYCH.

ZAPEWNIAJĄC PRACOWNIKOM PAKIETY MEDYCZNE, PRACODAWCA PODNOSI SWOJĄ ATRAKCYJNOŚĆ NA RYNKU I MOŻE REKRUTOWAĆ PRACOWNIKÓW MAJĄCYCH ODPOWIEDNIE KOMPETENCJE ORAZ DOŚWIADCZENIE W DANEJ PRACY.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz