WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Płaca minimalna w Polsce – wykres


Wykres zawiera poziom minimalnego wynagrodzenia w EURO do 1999 roku.