Wynagrodzenie minimalne Na Białorusi od 1 stycznia będzie kształtowało się na poziomie 1 mln. rubli białoruskich to jest 411,7 zł i będzie dwa razy wyższe niż na początku ubiegłego roku. Ceny towarów oraz usług wzrastają systematycznie na Białorusi a poziom inflacji od początku 2011 r. do grudniu wynosił 104 procent. Rząd białoruski 9 grudnia podjął [...]