Wynagrodzenie jakie otrzymują pracownicy w Irlandii jest kwestią umowy jaką zawiera pracownik z pracodawcą. Jego wysokość negocjowana jest zazwyczaj kiedy pracownik otrzymuje ofertę pracy.  Na mocy Ustawy, która obowiązuje od 2000 roku większość pracowników ma prawo do minimalnego wynagrodzenia. Jego wysokość rożni się w zależności od danego sektora i jest określona w regulacjach zwanych Employment [...]