Zmiana kwoty wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wysokość dodatków oraz kwotę, która jest wolna od potrąceń. W roku 2013 kwota płacy minimalnej będzie wynosiła 1600zł brutto, pracownik rozpoczynający swoja pierwsza pracę otrzyma kwotę 1280 zł brutto. W sytuacji kiedy osoba zatrudniona otrzymuje dodatki oraz premie, których suma wraz z wynagrodzeniem jest większa niż minimum określone [...]