Założenie własnej działalności gospodarczej związane jest nie tylko z koniecznością posiadania określonej wizji biznesowej, ale też ze spełnieniem szeregu warunków narzucanych przez prawo. Aby zostać przedsiębiorcą, należy przede wszystkim zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy. W ten sposób firma zostanie wpisana do rejestru CEIDG prowadzonego przez Ministra Gospodarki. Rejestracja firmy w CEIDG obecnie wiąże się także [...]