Wzrost płacy minimalnej w 2013 roku z 1500zł do kwoty 1600zł skutkował tym, że każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników musiał liczyć się z większymi kosztami z tego tytułu. Różnica stawek nowej i starej to 120,74 zł. Wyższe wynagrodzenie minimalne będzie miało również wpływ na większe wydatki związane ze składkami, jakie trzeba odprowadzić do ZUS. Składki dla [...]