W tym tygodniu SLD złożył w sejmie kilka projektów ustaw w tym m.in. projekt w sprawie podwyższenia wynagrodzenia minimalnego, a także ustawy o podniesieniu progu dochodowego, który uprawnia do świadczeń rodzinnych. Klub SLD postanowił zająć się w pierwszej kolejności kwestami społecznymi i sprawami najuboższych,  dlatego zaproponował podwyższenie wynagrodzenia minimalnego do poziomu połowy wynagrodzenia średniego, które [...]