WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE PRZYNOSI KORZYŚCI JEDYNIE OSOBOM UBEZPIECZONYM. POZWALA ONO BOWIEM NA KORZYSTANIE W SPOSÓB SZYBKI I KOMFORTOWY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ W PRYWATNYCH PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA. NIEMNIEJ JEDNAK WYKUPIENIE UBEZPIECZENIA MEDYCZNEGO W PAKIECIE GRUPOWYM DLA PRACOWNIKÓW SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, WIĄŻE SIĘ Z POZYSKANIEM WIELU INNYCH PROFITÓW, NIEKONIECZNIE ODCZUWALNYCH WYŁĄCZNIE PRZEZ UBEZPIECZONYCH. [...]